<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
2209.TABB

Tabaart, Bilzen

Ambitieuze en familievriendelijke woonontwikkeling

2209.TABB

De stad Bilzen schreef een verkoopsprocedure (met ontwerpwedstrijd) uit voor een site aan de rand van de stad. We ontwierpen 3 woonensembles die elk een eigen relatie aangaan met het landschap: een holle weg, een bos, een veld. Tegelijk richten ze zich samen naar een collectieve binnentuin. Centraal in deze tuin ondersteunt een buurtpaviljoen de sociale interactie tussen de bewoners. Er ging bijzondere aandacht naar betaalbare woonvormen en alternatieve vermarktingsstrategieën.
We zetten maximaal in op een fijne woonbuurt. Het collectieve binnengebied wordt gevrijwaard van verkeer en wordt volledig ingericht als een woonlandschap. Het wordt een doorwaadbaar binnengebied dat het bosje in het noorden, de velden in het westen, de nieuwe ontsluiting en de holle weg met elkaar verbindt. We bouwen telkens aan de rand, met de voeten in het landschap, én maken zo een leesbaar front. Bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar binnenin, in de collectieve tuin(en).
De bouwvelden zijn niet gesloten. Ze behouden een porositeit waardoor zichten van en naar het landschap gevrijwaard blijven. Ter hoogte van de Spelverstraat is er plaats voor wat flinkere volumes die de straat afbakenen en die soms een glimps toelaten tot in de collectieve
tuin. In het noorden zet een gebouw zich rug aan rug met het bosje, en begeleidt zo de buurtweg richting de velden. In het westen verfijnen we de korrel en ontstaan er mooie perspectieven richting de velden.
We zetten in op een zo autoluw mogelijk buurschap. Vlakbij de Spelverstraat wordt het verkeer afgewikkeld en ondergronds geleid. In het zuiden komt een nieuwe ontsluiting voor de bezoekers en ze parkeren aan de rand van de site. Van hieruit kan je de autovrije collectieve hof betreden. Fietsers- en voetgangers hebben van overal toegang via een uitgebreid netwerk van paden. We ontwerpen zo een veilig en geborgen erf waar kinderen zonder gevaar en naar hartenlust kunnen ravotten.

Zicht vanuit de collectieve binnentuin naar ‘wonen aan het bos’ 

Zicht vanuit de collectieve binnentuin naar de twee volumes van ‘wonen aan het veld’.

2209.TABB

Het inrichtingsplan definieert niet alleen de open ruimte, maar ook hoe er gewoond wordt. We onderscheiden drie plekken met een sterke eigen identiteit: wonen aan de holle weg (rechts), wonen aan het bos (boven) en wonen aan het veld (links).

2209.TABB

Snede door ‘wonen aan het bos’ met links het binnengebied en rechts het bos.

2209.TABB
2209.TABB
2209.TABB

Programma: Masterplan en nieuwbouw van 76 wooneenheden | Locatie: Tabaartstraat, Bilzen | Opdrachtgever: Van Roey Vastgoed | Ontwerp: 2022 | Status: wedstrijd, 2e prijs | Samenwerking: De Gouden Liniaal Architecten – Plus Office Architects – Kollektif Landscape | Oppervlakte: ca. 9.500 m² | Renderings: Infunctievan | Team DGLA: Robbe De Geyndt, Raf Snoekx, Jan Thys

Gerelateerd

1902.DDST

Demerpoort, Diest

Rondom de Verversgracht, een kunstmatige Demerarm in het historische stadscentrum van Diest, vestigden zich vanaf de 17e eeuw verschillende brouwerijen,…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…
1613.HAMA

Trichterhof, Hasselt

De 20e-eeuwse gordel rondom het historische centrum van de stad is de voorbije jaren grondig getransformeerd. Kleine, veelal uitgeleefde arbeiderswoningen…

Gemeenteplein, Keerbergen

De projectsite is gelegen in het centrum van Keerbergen, op de hoek van de Haachtsebaan en het Gemeenteplein. Het project…
VIVA+HEFT

Vivos Artes, Sint-Truiden

Het project is gelegen in de stedelijke kern van Sint-Truiden op de zorgcampus langs de Montenakenweg, Het betreft de bouw…

Woonwijk Slakken, Dilsen-Stokkem

Een uitgeleefde woonwijk aan de rand van het dorp wordt gesloopt. Het terrein wordt volledig onthard, enkel een aantal beeldbepalende…