<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
1902.DDST
1902.DDST
1902.DDST

Demerpoort, Diest

Stadsinbreiding met 45 woningen rondom een binnengebied aan de Demer

1902.DDST

Rondom de Verversgracht, een kunstmatige Demerarm in het historische stadscentrum van Diest, vestigden zich vanaf de 17e eeuw verschillende brouwerijen, waarvan er vandaag nog één actief is en met een hoge stenen muur aan het projectgebied grenst. Kenmerkend in de straat is de gesloten bebouwing met smalle stegen en onderdoorgangen die naar de Demer leidden.
Dit project sluit de straat ook opnieuw af, waarbij een centrale onderdoorgang toegang geeft tot een autovrij binnengebied met bouwvolumes haaks op de weg. Asverschuivingen in de centrale voetgangersas zorgen voor een sequentie van afwisselende perspectieven en doen een schakeling van kleine pleintjes en verblijfsplekken ontstaan tussen straat en Demer.
Het publieke leven is helemaal rondom deze centrale as georganiseerd. Alle adressen van de woningen geven erop uit, evenals twee bovengrondse collectieve fietsenstallingen, een petanquebaan, een speelveldje en een collectieve moestuin. Aan de buitenranden van de site geven de (half overdekte) private terrassen van de woningen uit op semi-private collectieve tuinen.
Ondanks het grote programma van 45 wooneenheden is de kleinschaligheid van het wonen voelbaar in de architectuur en de opbouw van de gevels. Aan de straatzijde wordt de bestaande percellering doorgetrokken in de gevelgeleding. De voorbouwlijn wordt plaatselijk naar binnen omgeplooid om de onderdoorgang naar het binnengebied aan te kondigen.

1902.DDST

Aan de straatzijde wordt de bestaande percellering doorgetrokken in de gevelgeleding. De voorbouwlijn wordt plaatselijk naar binnen omgeplooid om de onderdoorgang naar het binnengebied aan te kondigen.

1902.DDST
1902.DDST
1902.DDST
Ondanks het grote programma is de kleinschaligheid van het wonen voelbaar in de architectuur en de opbouw van de gevels.
1902.DDST
1902.DDST

Collectieve voorzieningen als een petanquebaan, twee bovengrondse fietsenstallingen en een collectieve moestuin zijn georganiseerd rondom een centrale as, die zich uitstrekt van straat tot aan de Demer.

1902.DDST
1902.DDST
 

Programma: Nieuwbouw 45 appartementen en handelsgelijkvloers | Locatie: Michel Theysstraat, Diest | Opdrachtgever: Dethier Ontwikkeling NV | Ontwerp-oplevering: 2019-2023 | Oppervlakte: 5.012 m² bovengronds, 2.465 m² ondergronds | Fotografie: Stijn Bollaert | Team DGLA: Pieter-Jan Kosten, Sofie Rastelli, Raf Snoekx, Silke Maes, Robbe De Geyndt

Gerelateerd

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…
1613.HAMA

Trichterhof, Hasselt

De 20e-eeuwse gordel rondom het historische centrum van de stad is de voorbije jaren grondig getransformeerd. Kleine, veelal uitgeleefde arbeiderswoningen…

Gemeenteplein, Keerbergen

De projectsite is gelegen in het centrum van Keerbergen, op de hoek van de Haachtsebaan en het Gemeenteplein. Het project…
VIVA+HEFT

Vivos Artes, Sint-Truiden

Het project is gelegen in de stedelijke kern van Sint-Truiden op de zorgcampus langs de Montenakenweg, Het betreft de bouw…

Woonwijk Slakken, Dilsen-Stokkem

Een uitgeleefde woonwijk aan de rand van het dorp wordt gesloopt. Het terrein wordt volledig onthard, enkel een aantal beeldbepalende…

Tabaart, Bilzen

De stad Bilzen schreef een verkoopsprocedure (met ontwerpwedstrijd) uit voor een site aan de rand van de stad. We ontwierpen…