<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT

Vivos Artes, Sint-Truiden

Buurtrestaurant, werkzaal en woongebouw op zorgcampus

VIVA+HEFT

Het project is gelegen in de stedelijke kern van Sint-Truiden op de zorgcampus langs de Montenakenweg, Het betreft de bouw van een buurtrestaurant en een nieuwe werkzaal voor opdrachtgever vzw ‘t Heft, een activiteiten- en arbeidscentrum dat ontmoeting, ontspanning en zinvolle dagbezigheid organiseert voor hun zorggebruikers. Onder vzw ‘t Heft valt ook buurtrestaurant “Den Teluur” met erkenning in de lokale diensteneconomie. Door het succes van het buurtrestaurant werd dit te klein. Bovendien heeft vzw ’t Heft dringend nood aan een nieuwe werkzaal. De bestaande gebouwen en containers zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen.
De nieuwe werkzaal en uitbreiding van het buurtrestaurant werden gebouwd op een onbebouwd perceel op de zorgcampus achter het bestaande buurtrestaurant. De uitbreiding van het buurtrestaurant wordt logischerwijs rechtstreeks gekoppeld aan het bestaande gebouw. Het nieuwe volume wordt geschrankt t.o.v. het bestaande gebouw ingeplant. Aan de toegangszijde ontstaat zo een overdekte hoofdinkom en aan de ‘achterzijde’ behouden we voldoende ruimte t.o.v. de perceelsgrenzen. De werkplaats wordt losgekoppeld van de uitbreiding van het restaurant. Hierdoor ontstaat een genereuze verblijfsruimte tussen de twee functies waar maximaal ingezet wordt op de aanleg van kwalitatief groen.
De architectuur is sereen in zijn vormgeving en schaal. De uitbreiding van het restaurant is een laag volume met uitnodigende luifels die dubbel dienst doen als zonwering. Een houten structuur zorgt voor warmte en huiselijkheid in het interieur. De nieuwe werkzaal krijgt een licht hellend zadeldak met overstekende dakranden, een huiselijk gabarit dat aansluit bij de woningen aan de Montenakenweg en de “schuren” in de achtertuinen. Beide gebouwen zijn opgebouwd uit een repetitieve, flexibele structuur. De materialen gaan subtiel met elkaar in dialoog en sluiten aan bij de bruintinten van het bestaande buurtrestaurant.

VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT

De werkplaats wordt losgekoppeld van de uitbreiding van het restaurant. Hierdoor ontstaat een genereuze verblijfsruimte tussen de twee functies waar maximaal ingezet wordt op de aanleg van kwalitatief groen.

VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT
VIVA+HEFT

Op de plaats van de voormalige werkzaal komt er ruimte vrij voor fase 2: een nieuw residentieel (zorg)project. Het gaat om een nieuwe vorm van wonen, een samenwerking tussen sociale woningbouwmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden en vzw Vistha. In het nieuwbouw residentieel project worden tien wooneenheden gerealiseerd, waarvan er zes voorbehouden zijn voor jongvolwassen die tijdelijk nood hebben aan woonbegeleiding.
Het concept voor het nieuwe woongebouw is ontstaan vanuit de tussenruimte. De negatieve vorm van het woongebouw geeft lucht en licht. De brede voorbouw zorgt voor de nodige privacy ten op zichte van de Montenakenweg. Daarachter ligt een verscholen groene plek waar de bewoners van zowel de bestaande (17 sociale huur-appartementen aan noordzijde) als de nieuwe appartementen kunnen genieten.
Op die manier wordt de individuele woongelegenheid gekaderd in een bredere context van wooncomfort om zo uit het isolement te komen of te blijven.

 
VIVA+HEFT

De gekozen compositie zorgt voor maximale privacy ten opzichte van de Montenakenweg en ten gevolge van de getrapte vorm kan het zonlicht terug rijkelijk binnen vallen. Het nog aan te planten groen en een centrale collectieve terrasruimte zullen de verblijfskwaliteit versterken.

VIVA+HEFT
VIVA+HEFT

Programma: Fase 1 (publiek-zorg): Bouwen van een nieuwe werkzaal voor arbeidszorg en het uitbreiden van een buurtrestaurant – Fase 2 (residentieel): Bouwen van een woon- en begeleidingsproject voor jongvolwassenen | Locatie: Montenakenweg 53-55, Sint-Truiden | Opdrachtgever: vzw Vistha & vzw ‘t Heft; fase 2 i.s.m. cv Nieuw Sint-Truiden (nu WIL) | Ontwerp-oplevering: 2018-2024 | Studies: IKP Engineering (technieken), Util struktuurstudies (stabiliteit fase 1), Studiebureau Peeters-Debelder (stabiliteit fase 2), Conform (EPB-VC) | Oppervlakte: ca. 1.900 m² (fase 1) – 1.112,65 m² incl. kelder en terrassen (fase 2) | Bouwkost: 1.863.768 euro excl. btw (fase 1), 1.818.098 euro excl. btw (fase 2) | Fotografie: Kristof Mariën (fase 1) | Team DGLA: Wim Dirickx, Kristof Benaets, Julie Linsen, Robbe De Geyndt

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…
1902.DDST

Demerpoort, Diest

Rondom de Verversgracht, een kunstmatige Demerarm in het historische stadscentrum van Diest, vestigden zich vanaf de 17e eeuw verschillende brouwerijen,…

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…