<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
2119.JOLO
2119.JOLO
2119.JOLO

Jongerencentrum, Lommel

Laagdrempelige ontmoetingsplek met OverKop-huis, jongerenonthaal, fuifzaal en stedelijke jeugddienst

2119.JOLO

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren voor jongeren, waarbij niet enkel gefocust wordt op vrije tijd, maar die jongeren wil stimuleren en ondersteunen op álle levens­domeinen door er naast ontspanningsruimtes ook ondersteunende diensten voor welzijn en preventieve geestelijke gezondheidszorg te huisvesten. Daarnaast moeten jonge ondernemers of ondernemende jongeren de kans en de ruimte krijgen om te experimenteren en pop-ups -of andere creatieve projecten te realiseren. Er is een OverKop-huis, een JAC (jongerenonthaal CAW), kantoren voor de stedelijke jeugddienst, een polyvalente (fuif-)zaal, enzovoort…
Het jongerencentrum zoekt de dialoog op met zijn context en stelt daarbij een genereus gebaar door aan de voorzijde een groot plein te omarmen. De nieuwe publieke ruimte heeft een hoge verblijfskwaliteit waardoor het een ideale plek is om samen te komen met vrienden. Het uitge­sproken groene karakter geeft een meerwaarde aan de buurt en een aantrekkelijk perspectief vanuit de stadkern.

 

2119.JOLO

Zicht komende vanuit de stad, de inkom tot het jeugdcentrum presenteert zich als een open en uitnodigende structuur

Cultuurcluster verankeren aan het centrumgebied

Een schakel van verblijfsplekken

2119.JOLO

Een autovrije verbinding t.v.v. leefkwaliteit

2119.JOLO
2119.JOLO
2119.JOLO

Het gebouw vormt geen harde grens met de publieke ruimte, maar ontplooit zich rond een open structuur. Deze geeft aan het plein een overdekte buitenruimte, die deels afsluitbaar is met een glazen wand, waardoor een geïnterioriseerde buitenruimte ontstaat. Deze “serre” is een royale plek met het klimaat van een wintertuin en vormt de groene long van het gebouw. De serre geeft extra verblijfskwaliteit aan het plein en ontstaan er bijkomende mogelijkheden om activiteiten te organiseren, en deze ook meer zichtbaar te maken naar het openbaar domein.

2119.JOLO

De serre als kloppend hart en groene long

2119.JOLO
2119.JOLO

De dubbelhoge zaal in relatie met de serre, het balkon en het voorplein

2119.JOLO

De huiselijke OverKop-ruimte in relatie met haar groene buitenruimte

2119.JOLO

Programma: Nieuwbouw jongerencentrum met OverKop-huis, JAC, kantoren stedelijke jeugddienst en polyvalente (fuif-)zaal | Locatie: Adelbergpark, Lommel | Opdrachtgever: Stad Lommel | Ontwerp: 2021 |  Status: in aanbesteding, start werf najaar 2024 | Samenwerking: De Gouden Liniaal Architecten – BOT architektuurcollectief | Studies: Studio Basta (landschap), Momenting (stabiliteit), RACO (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek) | Oppervlakte: 2.100 m² | Bouwkost: 5.770.000 euro excl. btw | Team DGLA: Kristof Benaets, Jan Thys, Matthias Eersels, Luc Horsmans, Kurvantai Zaitov

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…
2207.BKOM

Buitenschoolse kinderopvang ’t Huis, Maasmechelen

De site is gelegen in bosgebied aan de rand van de Mechelse Heide, een beschermd natuurgebied dat deel uitmaakt van…
2118.KPCP

Kinderpsychiatrisch Centrum, Pelt

In het ‘KPC’ worden jonge kinderen met psychische problemen opgevangen in daghospitalisatie. Ze hebben vooral nood aan een veilige en…