<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA

Sportpark Katteberg, Bilzen

1101.BIKA

Het ontwerp integreert de geplande aanleg van een nieuwe atletiekpiste rondom het bestaande kunstgrasveld, voorziet een nieuw gebouw tussen piste en het huidige hoofdveld en situeert een nieuw BMX-parcours langs het bestaande trapveld. De geplande infrastructuurwerken moeten een aanleiding zijn om het gehele complex opnieuw aansluiting te laten vinden bij de andere sportaccommodaties in de directe omgeving enerzijds, en bij het parkachtige karakter van de site anderzijds.
Door de zeer beperkte beschikbare breedte tussen nieuwe piste en A-terrein moet het gevraagde programma worden ondergebracht in een lang en smal gebouw. Zo komt de (dubbele) tribune niet vóór maar naast het cafetaria te liggen, en is dit de aanleiding geweest om in het verlengde van de tribune een overdekte inkomzone te realiseren, van waaruit de bezoeker zijn weg kan kiezen. Het hoogteverschil in het terrein (het A-terrein ligt ongeveer 1.30m lager dan de atletiekpiste) wordt over de hele lengte binnen het gebouw opgevangen. De kleedkamers liggen half verzonken in de grond, met daarbovenop het cafetaria, terwijl een asymmetrische tribune op een natuurlijke manier een talud vormt. Het hoogste niveau in de tribune is tegelijk het vloerniveau van het cafetaria.
Het volledige programma wordt gevat in een strak, modulair raster. De constructieve structuur van het gebouw volgt deze modulering zodat een heldere, functionele en economische opbouw ontstaat. Het dak wordt gedragen door slanke stalen kolommen op dit raster, het massieve gedeelte van het gebouw (kleedkamers, tribune) wordt hier onderin geschoven.

1101.BIKA
De lang uitgerokken luifel is tegelijk overdekte inkomzone en (dubbelzijdige) tribune
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA
1101.BIKA

Programma: Sportinfrastructuur voor voetbal, atletiek en recreatie | Locatie: Katteberg, Bilzen | Opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen | Ontwerp-oplevering: 2010-2014 | Studies: Sweco Belgium (stabiliteit-technieken-omgeving) | Oppervlakte: 3.108 m² | Bouwkost: 2.558.000 euro excl. btw | Fotografie: Dennis Brebels | Team DGLA: Bart Coenegrachts, Kristof Benaets, Raf Snoekx, Frank Vanden Ecker

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…

Uitkijktoren Negenoord, Dilsen-Stokkem

Negenoord is een voormalig grindwinningsgebied in het Limburgse Maasland, dat sinds zijn herinrichting deel uitmaakt van het RivierPark Maasvallei, een…