<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE

Uitkijktoren Negenoord, Dilsen-Stokkem

Eerste publiek gebouw in stampleem in Vlaanderen

1209.NEGE

Negenoord is een voormalig grindwinningsgebied in het Limburgse Maasland, dat sinds zijn herinrichting deel uitmaakt van het RivierPark Maasvallei, een 2.500 ha groot grensoverschrijdend landschapspark rond de Maas en haar winterbed.
het Herstructureringscomité dat instaat voor de herinrichting van de grindwinningsgebieden in het Limburgse Maasland. Ontwikkelde Voor de herinrichting van het gebied Negenoord een visie waarbij de nadruk ligt op spontane natuurontwikkeling en natuur-educatie, maar ook aandacht werd besteed aan recreatief gebruik.  Ter ondersteuning van de beleving werd centraal in het gebied een verhoogde terp aangelegd, van waarop een 12 meter hoge uitkijktoren het landschap moet overschouwen.
De toren werd opgevat als een materialisering van de plek zelf: de 80 cm dikke muren zijn samengesteld uit aarde, leem en grind die uit de Maasvallei ontgonnen werd. Met de stampleemtechniek werd een massief geheel bekomen, waarvan op termijn de oppervlaktelaag erodeert en het maasgrind aan de oppervlakte zichtbaar wordt.
Bij het gestraalde beton van de centrale kern is dat nu reeds het geval.
De klim naar het uitkijkplatform is uitgezet in verschillende sequenties, waarbij zich op de drie bovenste trapbordessen telkens een nieuw perspectief opent op de omgeving. De driehoekige footprint en de positie van de afgeknotte hoeken zijn dan ook ontstaan uit de belangrijkste zichtassen op de wijde omgeving.

1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE
1209.NEGE

De techniek van stampleem (rammed earth, pisé…) bestaat reeds duizenden jaren en wordt toegepast in de hele wereld. Vochtige aarde wordt in een gietvorm (bekisting) gegoten en mechanisch aangedamd, per laag van 15 cm. Een juiste verhouding tussen klei, zand en grind maakt het materiaal geschikt om te bouwen.
De uitkijktoren is het eerste publieke gebouw in Vlaanderen dat in stampleem werd uitgevoerd, een bouwtechniek waarvan de normering overigens nog in volle ontwikkelingsfase – en tot op heden zelfs onbestaande –  is.
Om de kwaliteit te kunnen garanderen diende de materiaalsamenstelling en de verwerkingsmethodiek dan ook uiterst nauwkeurig omschreven te worden. Het ontwerpteam werd hiervoor bijgestaan door een internationaal team van aarde-experts: Cratterre/ Vessières&Cie/ BC Studies. Verschillende samenstellingen werden getest, de werfinrichting gedetailleerd omschreven en het verwerkingsproces uitvoerig vastgelegd in een stappenplan. De gekozen mengeling bestond uit 20% kiezel, 40% okerkleurige aarde en 40% löss, gestabiliseerd met trasskalk. Ook tijdens de uitvoering werd de aannemer bijgestaan door een aarde-consultant, die zorgde voor opleiding van de werklieden en die instond voor de dagelijkse uitvoering van opgelegde metingen en laboproeven. De aardewerken werden uitgevoerd in 7 fases van één week, waarbij telkens 20m³ stampleem verwerkt werd, steeds  tot aan het volgende trapbordes, tot de totale hoogte van 11m werd bereikt.
Zie ook de  kortfilm over de bouw van de uitkijktoren, gezien vanuit het perspectief van verschillende personages, gemaakt door Lotte Knaepen en Marco Levantacti.

Programma: uitkijktoren in stampleem | Locatie: grindwinningsgebied Negenoord, Dilsen-Stokkem | Opdrachtgever: Herstructureringscomité, Provincie Limburg | Studies:  UTIL (stabiliteit), Craterre/Vessiere&Cie/BC Studies (aardebouw expertise) | Ontwerp-oplevering: 2012-2016 | Fotografie: Filip Dujardin | Team DGLA: Jan Thys, Kristof Benaets, Frank Vanden Ecker

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…
2309.PAXP

Kerk Grote Heide, Pelt

Het introverte karakter van een kerk past niet bij de vraag naar een laagdrempelige en uitnodigende ontmoetingsplek voor de buurt.…