<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
0921.VAAS
0921.VAAS
0921.VAAS

Gemeenschapscentrum De Plak, Diepenbeek

Oud en nieuw verenigd in één gebouw met meerdere gezichten

0921.VAAS

In het dorpscentrum van Diepenbeek werd een gebied van ca. 7000 m² vrijgemaakt om met een mix van wonen en culturele infrastructuur een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke dynamiek. Een nieuw ontworpen autovrij binnenplein, opgedeeld in een publiek evenementenplein en een semi-publiek woonplein, is via verschillende doorsteken en toegangen aan het dorpsweefsel verankerd.
Het nieuwe gemeenschapscentrum moet de katalysator van de site worden en is bij uitstek een laagdrempelig gebouw. Het probeert in één beweging de bestaande gebouwen op de site (een theaterzaal en kapelanijen) mee op te nemen in een functionele logica. Het voegt aan deze gebouwen een derde volume – de polyvalente zaal – toe om zo een waaier van gebouwen te vormen waartussen zich telkens de (semi-)publieke ruimtes (foyer, café, tentoonstellingsruimte, binnenplein) bevinden, elk met een verschillende graad van doorwaadbaarheid en transparantie.
Intern worden alle verschillende activiteiten, functies en gebruikers georganiseerd rondom het massieve, gesloten volume van de bestaande theaterzaal en zodanig geschakeld dat ze onderlinge interactie kunnen genereren. Door de uitgesproken transparantie van de meest publieke delen wordt er een sterke visuele en functionele relatie gelegd tussen de publieke buitenruimte en de interne werking. De massieve baksteenarchitectuur van de polyvalente zaal zoekt daarentegen aansluiting met de bestaande theaterzaal en de woningen aan de straatzijde.

0921.VAAS

Het ontmoetingscentrum heeft meerdere gezichten. Aan de doorsteek naar de markt markeert een uitnodigend gebaar de inkom naar de foyer en cafetaria. Aan het nieuwe binnenplein wordt door een uitsnede in het bakstenen volume een buitenpodium gemaakt.

0921.VAAS
0921.vaas

Het ontmoetingscentrum komt te liggen aan een nieuw ontworpen binnengebied, waarop ook de bestaande bibliotheek en de kapelanijen uitgeven, en waarrond ook nieuwe woningen werden gebouwd.

0921.VAAS

Aan de zijde van de Varkensmarkt wordt ook de logistiek georganiseerd: toeleveringen, afvalberging, nooduitgangen en dienstingangen. Bovenop het publieke gedeelte bevinden zich overigens nog twee appartementen.

0921.vaas
0921.VAAS
0921.VAAS

De publieke ruimtes worden als multifunctionele ruimtes ontworpen en kunnen op eenvoudige manier (met vouwwanden of grote schuifpanelen) in kleinere ruimtes worden verdeeld, dan wel samengevoegd met aanpalende gangen of foyers.
De gangen en foyers zijn hierbij overmaats opgevat en zijn daardoor niet louter circulatieruimte: het worden zones voor gedeeld gebruik, die soms bij de ene, soms bij de andere ruimte gaan horen. Hiermee worden kruisbestuivingen gestimuleerd tussen de verschillende activiteiten (dans, expo, theater, workshop, debatten,…) die in de gebouwen plaatsvinden.

0921.VAAS
0921.VAAS

Het podium van de polyvalente zaal kan aan de achterzijde ook opengezet worden naar het nieuwe plein.

0921.VAAS

Vanuit de foyer leidt een houten trap naar de polyvalente ruimtes op de verdieping.

0921.VAAS
 
Het nieuwe gemeenschapscentrum moet de katalysator van de site worden

Programma: Verbouwing theaterzaal – nieuwbouw polyvalente zaal met foyer, cafetaria en vergaderzalen | Locatie: Servaasplein Diepenbeek | Opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek | Private partner: DMI Vastgoed NV | Ontwerp-oplevering: 2009-2015 | Oppervlakte: 3.108 m² | Bouwkost: 3.750.993 euro excl. btw | Fotografie: Dennis De Smet | Team DGLA: Jan Thys, Manu Gelders, Mannfred Benditz

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…

Uitkijktoren Negenoord, Dilsen-Stokkem

Negenoord is een voormalig grindwinningsgebied in het Limburgse Maasland, dat sinds zijn herinrichting deel uitmaakt van het RivierPark Maasvallei, een…