<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
1901.VLTN
1901.VLTN

Basisschool ‘t Kerkveldje, Vlijtingen-Riemst

Vrolijke verschijning in het hart van het dorp

’t Kerkveldje is een kleuter- en lagere school met een 200-tal leerlingen, gehuisvest in een reeks verouderde gebouwen die samen met een parochiezaal, jeugdlokalen, een ruimte voor de heemkundige kring en enkele leegstaande gebouwen een onsamenhangend geheel vormt op een centraal gelegen site in de dorpskern van Vlijtingen (Riemst, BE). Het programma omvat een nieuwe refter met keuken, klaslokalen voor 7 leerjaren, ruimte voor secretariaat en directie, een leraarskamer en een aantal multifunctionele ruimtes.
In een eerste fase werd een masterplan opgemaakt waarbij de huidige en toekomstige behoeften van de school vertaald werden naar een ruimtelijk concept dat mogelijkheden schept voor de ontwikkeling van de gehele site als centrumversterkende plek in het dorp. De nieuwe school vormt hierbij de katalysator, door het gezicht te vormen van een nieuw dorpsplein, waaraan op zijn beurt toekomstige publieke functies een plek kunnen vinden. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke interactie tussen de verschillende functies (school, polyvalente zaal, kinderopvang, jeugdlokalen) en de buitenruimten. Door de positie van toegangen, gevelopeningen en overdekte buitenruimten gaat de architectuur van het schoolgebouw een sterke relatie aan met het nieuwe plein en ontstaan mogelijkheden voor breed, meervoudig gebruik.
Aan de straatzijde worden de leegstaande gebouwen vervangen door een nieuw volume waarvan de gefragmenteerde voorgevel een trapsgewijze overgang maakt naar het dorpsplein, waardoor het schoolgebouw aansluiting vindt met de kleinschaligheid van de omliggende dorpshuizen. Een representatief ‘speelbalkon’ zorgt voor interactie tussen de straat en de interne activiteit. Aan de achterzijde wordt de bestaande schoolvleugel vervangen door een polyvalente ruimte en een overdekte buitenruimte, die zich richt naar de publieke buitenruimte.

1901.VLTN
1901.VLTN
1901.VLTN
1901.VLTN

Programma: Nieuwbouw en renovatie Vrije Basisschool | Locatie: Kloosterstraat, Vlijtingen | Opdrachtgever: Vzw Katholiek Onderwijs dekenaat Vlijtingen | Ontwerp-oplevering: 2019 – 2024 | Studies: Peeters-Debelder (stabiliteit), AE+ Engineering (technieken) | Oppervlakte: 1.536 m² vloeroppervlakte, 3.110 m² met omgevingswerken | Bouwkost: 3.167.289 euro excl. btw | Team DGLA: Silke Maes, Wim Dirickx, Jan Thys

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…

Campus De Helix, Maasmechelen

Campus De Helix is ontstaan uit een fusie van drie scholen en zag zich geconfronteerd met de opgave om drie…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…

Basisschool De Driehoek, Bocholt

De nieuwe school moet zich een plaats toe-eigenen op een site omringd door niets dan achterkanten. In het ontwerp is…
2001.NAAI

Oude Naaischool, Pelt

In de zoektocht naar bijkomende ruimte voor een lagere school wordt gekeken naar een naastgelegen historisch schoolgebouw dat gekend staat…