<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
W
W
0906.BOBA

Basisschool De Driehoek, Bocholt

Nieuwbouw basisschool met 23 klassen en turnzaal

0906.BOBA

De nieuwe school moet zich een plaats toe-eigenen op een site omringd door niets dan achterkanten. In het ontwerp is gezocht naar een verschijningsvorm die zich hierin schikt en die tegelijk de uitstraling van een publiek gebouw, van een school heeft. Met haar typische vorm en materiaalgebruik refereert ze naar een agrarisch verleden, ligt het ‘comfortabel achterin.’ Door haar transparantie en in haar rechtstreekse relatie met een nieuw ontworpen schoolplein geeft ze haar centrumfunctie te kennen.
Het programma is in twee afzonderlijke volumes ondergebracht: één voor de lagere school, één voor de kleuterschool annex turnzaal. Voor het gebouw van de lagere school is gestreefd naar een zo compact mogelijke vorm: dankzij een doorgedreven optimalisatie van het constructief en organisatorisch concept – met een cluster van 4 klassen als bouwsteen –  kon binnen het subsidieerbare budget de Passiefhuis-standaard worden bereikt. Centraal in het gebouw ligt een dubbelhoge ‘speelstraat’, een soort atrium voor meervoudig gebruik die alle circulatieruimte vervangt. Het is de plaats waarin het schoolleven tot uitdrukking komt en die door de gebruikers al naargelang de behoefte kan worden ingevuld. Het is de plaats waar het spelen verinwendigd en het leren veruitwendigd kan worden.
In het gebouw voor de kleuterschool annex turnzaal slingert zich, in het verlengde van de speelplaats, een geschakelde gemeenschappelijke ruimte tussen de klassen. Tussen deze ruimte en de klasjes is een verdikte kastenwand ontworpen, waarvan de gebruikers zelf de mate van transparantie bepalen. Het kunnen ‘vitrines’ zijn, afgesloten speelhoekjes of gewoon bergruimtes. Door de specifieke dakvorm ontstaan hoge en luchtige ruimtes en wordt daglicht tot diep in het gebouw gebracht. Ze laat daarbij ook toe binnen de klasjes nog extra duplexruimtes te voorzien.

0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA
0906.BOBA

Programma: Nieuwbouw lagere school (12 klassen) en kleuterschool (8 klassen) met turnzaal, polyvalente ruimtes, refters, personeelsruimtes,… | Locatie: Matthijsplein, Bocholt | Opdrachtgever: DBFM Scholen van Morgen nv – AG Real Estate COPiD | Ontwerp-oplevering: 2008 – 2016 | Oppervlakte: 3.300 m² | Bouwkost: 5.736.176 euro excl. btw | Fotografie: Stijn Bollaert | Team DGLA: Raf Snoekx, Jan Thys, Mannfred Benditz, Kristof Benaets

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…

Campus De Helix, Maasmechelen

Campus De Helix is ontstaan uit een fusie van drie scholen en zag zich geconfronteerd met de opgave om drie…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…
1901.VLTN

Basisschool ‘t Kerkveldje, Vlijtingen-Riemst

’t Kerkveldje is een kleuter- en lagere school met een 200-tal leerlingen, gehuisvest in een reeks verouderde gebouwen die samen…
2001.NAAI

Oude Naaischool, Pelt

In de zoektocht naar bijkomende ruimte voor een lagere school wordt gekeken naar een naastgelegen historisch schoolgebouw dat gekend staat…