<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
2001.NAAI
2001.NAAI
2001.NAAI

Oude Naaischool, Pelt

Renovatie 'Oude Naaischool' tot schoolgebouw voor lager onderwijs

2001.NAAI

In de zoektocht naar bijkomende ruimte voor een lagere school wordt gekeken naar een naastgelegen historisch schoolgebouw dat gekend staat als de Oude Naaischool. Dit gebouw maakt deel uit van een door de Gouden Liniaal opgemaakt masterplan van de nabije omgeving en de scholencampus. De erfpacht wordt door Lagere School De Linde over genomen en het gebouw wordt zo toegevoegd aan de campus voor kleuter- en lager onderwijs. Een grondige sanering en renovatie dringt zich op om het beschermd dorpsgezicht terug de uitstraling te geven die het verdient. Hiervoor wordt teruggegrepen naar de oude structuur van het gebouw, die door jaren van verbouwingen en aanpassingen zijn zuiverheid is verloren.
De oorspronkelijke planopbouw, een centrale inkom uitlopend in de traphal, geflankeerd door telkens twee klassen, wordt hersteld. Deze planstructuur wordt op het gelijkvloers flexibel ingezet voor meerdere polyvalente ruimtes. Op de verdieping wordt een hedendaagse interpretatie van de planstructuur gecreëerd door de symmetrische opbouw met 2 klassen aan weerszijde van de gang te transformeren tot een kruisvorm met een functionele strook die elke klas bijkomende bergruimte geeft.
Een combinatie van zorgvuldige restauratie van authentieke elementen en hedendaagse toevoegingen levert uitgezuiverde ruimtes op die in de eerste plaats werken als klassiek schoolgebouw, maar op lange termijn ook flexibel ingevuld kunnen worden als bouwsteen voor de campus. De historische voorgevel wordt terug benadrukt door middel van een trompe l’oeil. Een driehoekig dakvlakraam in spiegelglas benadrukt de originele nokbalk, ‘verbergt’ de latere dwarse dakuitbouw en zorgt tegelijkertijd voor een genereuze lichtinval in de vergaderruimtes die op de dakverdieping ondergebracht worden.

W
2001.NAAI

 

( later meer… )

 

Programma: Renovatie ‘Oude Naaischool’ tot schoolgebouw voor lager onderwijs | Locatie: Vloeterstraat, Pelt | Opdrachtgever: Vzw Katholiek Basisonderwijs Pelt – Lagere School De Linde | Ontwerp: 2020 | Status: In uitvoering | Oppervlakte: 676 m² | Bouwkost: 1.320.000 euro excl. btw | Team DGLA: Pieter-Jan Kosten, Julie Linsen, Raf Snoekx

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…

Campus De Helix, Maasmechelen

Campus De Helix is ontstaan uit een fusie van drie scholen en zag zich geconfronteerd met de opgave om drie…
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van…
1901.VLTN

Basisschool ‘t Kerkveldje, Vlijtingen-Riemst

’t Kerkveldje is een kleuter- en lagere school met een 200-tal leerlingen, gehuisvest in een reeks verouderde gebouwen die samen…

Basisschool De Driehoek, Bocholt

De nieuwe school moet zich een plaats toe-eigenen op een site omringd door niets dan achterkanten. In het ontwerp is…