<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
2207.BKOM
2207.BKOM
2207.BKOM

Buitenschoolse kinderopvang ’t Huis, Maasmechelen

Spelen op een open plek in het bos

2207.BKOM

De site is gelegen in bosgebied aan de rand van de Mechelse Heide, een beschermd natuurgebied dat deel uitmaakt van het Nationaal Park Hoge Kempen. Op een open plek in dit bos ontwierpen we een helder en luchtig gebouw dat naschoolse opvang biedt voor ongeveer 140 kinderen.
Met een combinatie van een grillige footprint, diagonale doorzichten en doorprikkingen in het dak trachtten we het gebouw zo terughoudend mogelijk op te stellen en te doen opgaan in het bos.
Het programma bestaat uit 4 leefgroepen, waarvan 1 leefgroep voor kinderen met speciale zorgbehoeftes, in combinatie met een gezamenlijke speel- / beweegruimte (die kan omgebouwd worden tot een toon- en presentatieruimte met podium), een eetruimte met bijhorende keuken, een studeer- of huiswerkruimte, 2 overdekte buitenspeelplekken met vaste zandbak en een administratiegebouw voor alle ondersteunende functies.
De aanpasbaarheid, de flexibiliteit en de mogelijkheden tot dubbelgebruik / inkrimping / uitbreiding zorgen ervoor dat het gebouw niet alleen vandaag goed gaat werken, maar ook klaar is voor toekomstige gebruikers en de daarbij horende eisen en wensen.

2207.BKOM

Zicht vanuit het bos naar de overdekte speelplek

2207.BKOM
2207.BKOM

Polyvalente speelgang met patio

2207.BKOM
2207.BKOM

Principesnede door motorische ruimte, polyvalente refter, patio en buitenruimte

Programma: Nieuwbouw van een buitenschoolse opvang voor 140 kinderen | Locatie: Prinsenpark, Maasmechelen | Opdrachtgever: Gemeente Maasmechelen | Ontwerp: 2022 | Status: In aanbesteding | Studies: Yuvico (stabiliteit), IKP Engineering (technieken) | Oppervlakte: 1.344 m² | Budget: 2.850.000 euro excl. btw | Team DGLA: Luc Horsmans, Wim Dirickx, Robbe De Geyndt, Raf Snoekx

Gerelateerd

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…
2118.KPCP

Kinderpsychiatrisch Centrum, Pelt

In het ‘KPC’ worden jonge kinderen met psychische problemen opgevangen in daghospitalisatie. Ze hebben vooral nood aan een veilige en…
VIVA+HEFT

Vivos Artes, Sint-Truiden

Het project is gelegen in de stedelijke kern van Sint-Truiden op de zorgcampus langs de Montenakenweg, Het betreft de bouw…
2208.KDV4

Kinderdagverblijf Familia, Genk

KDV Familia is binnen Genk de grootste aanbieder van opvang voor baby’s en peuters (kinderdagverblijven) en voor schoolgaande kinderen (buitenschoolse…
1406.HVHK

Huis van het Kind, Hamont-Achel

Met de nieuwbouw voor het Huis van het Kind wil de stad Hamont-Achel verschillende lokale organisaties voor ouders en kinderen…
1918.PSMN

Jongerenwerking Pieter Simenon, Lommel

Jongerenwerking Pieter-Simenon vangt adolescente jongens op met een problematische thuissituatie en neemt hierdoor binnen de omgeving van Lommel-werkplaatsen een zeer…