<script>
"use strict";
OB_ready(OB_doWhenReady);

function OB_doWhenReady() {
  // localize everything
  var ooohBoi = window.ooohBoi || {};
  // local scope variables
  ooohBoi.prev_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  ooohBoi.cur_scroll_pos;
  ooohBoi.scroll_direction = 'init';
  ooohBoi.prev_scroll_direction = 0;
  ooohBoi.header = document.querySelector('#show-hide-header'); // header ID
  ooohBoi.header_pos = {
    top: ooohBoi.header.offsetTop,
    left: ooohBoi.header.offsetLeft,
  };
  ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  // show-hide header with ease/transition
  ooohBoi.header.style.transition = 'all 0.3s ease';
  // update header height on window resize
  ooohBoi.updateHeaderHeight = function() {
    ooohBoi.header_height = OB_outerHeight(ooohBoi.header);
  }
  // listen "scroll" event and decide what to do
  ooohBoi.checkScroll = function() {
    ooohBoi.cur_scroll_pos = window.scrollY || document.body.scrollTop;

    if (ooohBoi.cur_scroll_pos > ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'down';
    else if (ooohBoi.cur_scroll_pos < ooohBoi.prev_scroll_pos) ooohBoi.scroll_direction = 'up';

    if (ooohBoi.scroll_direction !== ooohBoi.prev_scroll_direction) ooohBoi.toggleHeader(ooohBoi.scroll_direction, ooohBoi.cur_scroll_pos);
    ooohBoi.prev_scroll_pos = ooohBoi.cur_scroll_pos;
  }
  // add or remove class based on the scrolling direction
  ooohBoi.toggleHeader = function(scroll_direction, scroll_current) {
    if (scroll_direction === 'down' && scroll_current > ooohBoi.header_height) {
      OB_addClass(ooohBoi.header, 'im-hidden'); // for styling
      ooohBoi.header.style.top = -1 * ooohBoi.header_height + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    } else if (scroll_direction === 'up') {
      OB_removeClass(ooohBoi.header, 'im-hidden');
      ooohBoi.header.style.top = ooohBoi.header_pos.top + "px";
      ooohBoi.prev_scroll_direction = scroll_direction;
    }
  }
  // listen "scroll" and "resize" window events
  window.addEventListener('scroll', ooohBoi.checkScroll);
  window.addEventListener('resize', ooohBoi.updateHeaderHeight);
}

function OB_outerHeight(el) {
  var height = el.offsetHeight;
  var style = getComputedStyle(el);
  height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
  return height;
}

function OB_addClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.add(className);
  else {
    var current = el.className,
      found = false;
    var all = current.split(' ');
    for (var i = 0; i < all.length, !found; i++) found = all[i] === className;
    if (!found) {
      if (current === '') el.className = className;
      else el.className += ' ' + className;
    }
  }
}

function OB_removeClass(el, className) {
  if (el.classList) el.classList.remove(className);
  else el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
}

function OB_ready(fn) {
  if (document.readyState != 'loading') fn();
  else if (document.addEventListener) document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
  else {
    document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
      if (document.readyState != 'loading') fn();
    });
  }
}
</script>
				
			
1906.FAAR
1906.FAAR
1906.FAAR

Ontmoetingscentrum De Faar, Dilsen-Stokkem

Bibliotheek, theaterzaal, kunstacademie, school en café onder één dak

1906.FAAR

Tot eind 2018 had Dilsen geen centrale markt of plein. Op een site waar woningen en een oude metselhal van de plaatselijke bouwvakschool stonden werd ruimte gemaakt voor een nieuw centrumplein. Het plein organiseert nu de toegangen tot een aantal stedelijke scholen en reikt tot over de hoofdstraat naar het administratief centrum en het omliggende kasteelpark. Recent werden nieuwe pleinwanden met dienstenfuncties en bovenliggende appartementen gebouwd en centraal op het plein kwam een betonnen luifel. De nieuwbouw van een ontmoetingscentrum, op de kop van het plein, zal het sluitstuk worden van deze stedelijke transformatie.
Het gebouw wil niet louter een pleinwand zijn maar gaat met het plein in dialoog. Samen met de luifel vormt het één stedelijke verblijfsruimte, een besloten verblijfsplek midden in de stad. In het gebouw maken we de tegenvorm van de luifel: de grote foyer. Ze zijn elkaars gelijke (ze zijn even laagdrempelig, je loopt er gewoon onderin), elkaars tegenpool (de een is buiten, de ander binnen), elkaars verlengde.
Het onderstreept het belang van de foyer als toegankelijk, laagdrempelig verlengde van de publieke ruimte en van het publieke leven, die aansluiting vindt met zowel het centrumplein, de parking als de schoolsite. De foyer geeft de verschillende programma’s van het gebouw zichtbaarheid en een eigen adres: de bibliotheek, de theaterzaal, het café, de kunstacademie en een bijkomende schoolvleugel. Tegelijk doet ze de grenzen hiertussen vervagen en zorgt ze voor interactie en kruisbestuiving.

 

1906.FAAR

De foyer geeft de verschillende programma’s van het gebouw zichtbaarheid en een eigen adres: de bibliotheek, de theaterzaal en het café. Twee monumentale trappen leiden naar de kunstacademie en een bijkomende schoolvleugel op de eerste en tweede verdieping.

1906.FAAR

De theaterzaal met 232 zitplaatsen en flexibele staan- en zitplaatsen op het balkon. De scene wordt niet als verhoogd podium uitgevoerd maar als verlengde van de parterre.

1906.FAAR

Grondplan gelijkvloers. Aan de zijde van de foyer wordt de bestaande bibliotheek opengewerkt en uitgebreid met een jeugdafdeling. Een café-restaurant vormt in de oostelijke hoek de tegenhanger van de theaterzaal aan de westzijde.

1906.FAAR

De foyer als verlengde van de publieke buitenruimte, waarmee ze het laagdrempelig en uitnodigend karakter van het ontmoetingscentruim onderstreept.

W

Met een lichtbaken (phare/faar) op het dak onderstreept het gebouw haar permanente aanwezigheid, haar beschikbaarheid in de publieke ruimte.

1906.FAAR
1906.FAAR

Programma: Nieuwbouw ontmoetingscentrum met theaterzaal, academie en leslokalen; verbouwing en uitbreiding bestaande bibliotheek | Locatie: Stadsplein, Dilsen-Stokkem | Opdrachtgever: Stad Dilsen-Stokkem | Ontwerp: 2019 | Status: in uitvoering (oplevering 2024) | Studies: UTIL Struktuurstudies (stabiliteit), AE+ Engineering (technieken), D2S (akoestiek) | Oppervlakte: 5.500 m² | Bouwkost: 9.807.609 euro excl. btw | Team DGLA: Wim Dirickx, Matthias Eersels, Jan Thys, Kurvantai Zaitov

Gerelateerd

2305.CTDL

Herbestemming Citadel, Diest

Hoog verheven boven de stad, met een oppervlakte van 27 ha, neemt de citadelsite een erg prominente plaats in binnen…

Campus De Helix, Maasmechelen

Campus De Helix is ontstaan uit een fusie van drie scholen en zag zich geconfronteerd met de opgave om drie…

Jongerencentrum, Lommel

De stad Lommel wil een nieuwe impuls geven aan het stedelijk landschap door een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren…

Dorpskernontwikkeling De Kwint, Zonhoven

Midden in het centrum van Zonhoven, tegenover het marktplein en de kerk, wordt een gebied van een kleine 7.000m² vrijgemaakt…

Zaal Den Bond, Turnhout

‘Den Bond’ functioneert vandaag als ‘eiland in de stad’. Het staat volledig op zichzelf. Met gesloten zijgevels en omgeven door…
1901.VLTN

Basisschool ‘t Kerkveldje, Vlijtingen-Riemst

’t Kerkveldje is een kleuter- en lagere school met een 200-tal leerlingen, gehuisvest in een reeks verouderde gebouwen die samen…